Institut Castellet - 1r de batxillerat (Sant Vicenç de Castellet)

Balanç de blancs

Obradoiros Documentais

L'aula de Cultura Audiovisual s'ha enriquit amb l'espai de cinema. És també l'aula on planifiquem i coneixem la càmera. A la fotografia un moment en què el Dani La Casa explicava al grup de Batxillerat el concepte balanç de blancs.