Escola de Bordils - 6è (Bordils)

DÍPTIC I POLÍPTIC

Obradoiros Programa anual

Què és un díptic? Al diccionari surt aquesta definició:

Imprès format per un full doblegat formant dues pàgines encarades per un doblec, que sol donar informació resumida d’un organisme, d’una activitat, d’un programa, etc.

Conjunt de dues tauletes amb imatges pintades, en baix relleu, etc., unides amb frontisses, que es poden obrir i tancar com un llibre.[

Però també hi ha altres tipus de díptics com els que farem nosaltres:  el retrat d’un personatge i un espai buit.

L’Adrià, el nostre mestre de plàstica, ens va parlar sobre el díptic i el políptic. Ens va explicar que un díptic podien ser dues fotografies, dues pintures, o dos altres objectes autònoms que tenen un sentit per si sols i que si els ajuntem poden estar  relacionats per l’argument, el color, la forma, la llum, l’estructura, la composició...

També vam parlar del  políptic, que  són més de tres fotografies, pintures o altres objectes que no tenen perquè ser del mateix tamany i que cada un són autònoms però  junts també tenen sentit, igual que el díptic.

Per explicar-nos el que era el díptic i nosaltres ho poguéssim entendre ens va ensenyar unes pintures d’en Hockney.

Aquest pintor, no les havia pintat pensant en un díptic. Vam provar d’ajuntar-les segons l’argument, el color, la forma i la composició.

A vegades les pintures o les fotografies es poden relacionar per l’argument, per exemple una foto o una pintura del retrat d’un senyor amb el d’una casa es pot dir que aquell senyor viu a la casa.

Altres díptics es relacionen per la llum, pel color... Tenen les mateixes tonalitats

Potser per les formes o la composició, ens imaginem unes  línies invisibles, rectes, corbes..

L’Adrià també ens va mostrar una altre quadre d’en Hockney format per moltes pintures i vam veure molt clar que no era un políptic ja que no eren pintures autònomes, sinó que formaven part d’un quadre sencer.