Cinema en curs

Nou 'Diari dels tallers' / Nuevo 'Diario de los talleres' / Novo 'Diario dos obradoiros'

Amb l'inici de curs estrenem el 'Diari dels tallers'! 

En aquest espai s'hi poden seguir el dia a dia dels tallers de tots els centres participants, les pràctiques i els processos de creació dels films.

Podeu accedir a 'Diari dels tallers' a través d’aquest enllaç: http://diari.cinemaencurs.org/

....................................

¡Con el inicio de curso estrenamos el 'Diario de los talleres'!

En este espacio pueden seguirse el día a día de los talleres de los centros participantes, las prácticas y los procesos de creación de las películas.

Podéis acceder a 'Diario de los talleres' a través de este enlace: http://diari.cinemaencurs.org/

....................................

Co inicio de curso estreamos o 'Diario dos obradoiros'!

Neste novo espazo poden seguirse o día a día dos obradoiros dos centros participantes, as prácticas e os procesos de creación das películas.

Podedes acceder a 'Diario dos obradoiros' a través desta ligazón: http://diari.cinemaencurs.org/