Institut Narcís Monturiol (Barcelona)

Minuts Lumière

Obradoiros Programa anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios

Hola companys i companyes de cinema en curs !

Felicitats a tots! Els vostres minuts estan molt ben planificats i filmats, que interessants!
Igual que amb els plans del món, us deixem alguns comentaris:

Pescadors: L'enquadrament està molt pensat i dóna una sensació de profunditat i llunyania al pla. El so acompanya molt al minut, és molt potent.

Venent als encants: És un pla molt ric en detalls, amb certs colors que destaquen entre ells. El so és molt natural i encantador.

Els encants: Aquest altre, és molt ric en moviment. Té molt bon enquadrament, al ser en picat, dóna una sensació de llunyania.

Desmuntant la parada: L'enquadrament dóna profunditat al pla. Juga molt amb els colors i la llum, que destaca al ser de nit.

Reparació de calçat: El cartell que posa: «Reparación de calzado» destaca molt, i dóna la sensació de més profunditat de camp. El so és molt curiós i enriqueix la imatge. L'enquadrament és lateral, per això es poden apreciar millor les accions.

El tintorer: El que més destaca, pel color i la llum, és la bata blanca. L'està planxant? L'enquadrament no arriba a ser lateral del tot, però no és frontal.

Taller de costura: El pla ens ha semblat que està dividit en cinc termes. El vestit de la part esquerra i els fils de la part de dalt destaquen molt per la varietat de colors. Hi ha moviment per la finestra de darrere i es barregen els sorolls de la màquina i el carrer.

Fins la pròxima! Esperem tenir noticies vostres aviat!

Alumnes cinema en curs de l'INS Castellet