Institut Castell d'Estela (Amer)

Rodatge a la fàbrica de Frit Ravich

Obradoiros Documentais

La setmana passada vam anar a rodar a la fàbrica de Frit Ravich, situada a Massanet de la Selva. No hi vam poder anar tot el grup perquè no teníem suficient espai per a tots. Vam anar a veure com processaven els fruits secs i sobretot com torràvem les avellanes. També vam passar per la secció on feien diferents snacks, patates, crispetes, ente d'altres i per les màquines d'empaquetar.