Institut Bellvitge - documental (L'Hospitalet de Llobregat)

Resposta escrita a la segona carta d'Orcasitas / Respuesta escrita a la segunda carta de Orcasitas

Workshops Documentary

Bellvitge,  30-04-15

Estimats companys d’Orcasitas, la vostra carta ja ha arribat al seu destí, ja l’hem vist, en teníem moltes ganes.

Hem quedat molt sorpresos perquè creiem que si ajuntessim les dues cartes sense anomenar els nostres barris, semblaria que es tracta del mateix lloc. Encara ens costa de creure com hi poden haver tants diàlegs entre les formes de mostrar els nostres barris sense haver-nos posat d’acord.

Moltes coses del vostre barri ens recorden el nostre, per exemple el mercadillo. En tots els plans ens heu fet sentir la seva vida

Hem vist que heu passat de no posar veu a la primera carta, a posar veu i música en aquesta segona. Ens ha agradat molt sentir les vostres veus, és una manera conèixer-vos millor. La música que heu utilitzat en el travelling ens ha agradat molt, voldríem saber d’on surt aquesta música i perquè heu decidit utilitzar-la.

També ens ha semblat que heu recuperat la idea del Marcelo en el tràveling del trajecte a casa en autobús. Nosaltres també intentem recuperar idees de tots els exercicis que hem fet. Ens ha agradat molt el darrer pla panoràmic que acaba amb els tràvelings. L’hem trobat preciós.

Tal com heu construit la vostra carta creiem que les fotografies antigues que mostreu al principi enllacen de manera natural amb el final de la nostra, és per això que la proposta d’estructura final que ens heu fet ens sembla molt bé. A més, el principi de la nostre segona carta parteix de la idea de mostrar el barri desde fora de la vostra primera. Creiem que si mostressim totes les cartes juntes en aquest ordre, oblidant-nos dels noms Orcasitas i Bellvitge, estariem parlant del mateix barri, el de tots.

Igual que vosaltres, també hem començat a treballar en la nostra 3ª carta, ja tenim ganes de veure el resultat final i da saber més coses d’Orcasitas

Gràcies i fins aviat!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bellvitge 30-04-15

Queridos compañeros de Orcasitas, vuestra carta ya ha llegado a su destino, ya la hemos visto, teníamos muchas ganas.

Hemos quedado muy sorprendidos porque creemos que si juntáramos las dos cartas sin nombrar nuestros barrios, parecería que se trata del mismo lugar. Todavía nos cuesta creer cómo puede haber tantos diálogos entre las formas de mostrar nuestros barrios sin habernos puesto de acuerdo.

Muchas cosas de vuestro barrio nos recuerdan al nuestro, por ejemplo el mercadillo. En todos los planos nos habéis hecho sentir su vida.

Hemos visto que habéis pasado de no poner voz en la primera carta, a poner voz y música en esta segunda. Nos ha gustado mucho oír vuestras voces, es una manera de conocernos mejor. La música que habéis utilizado en el travelling nos ha gustado mucho, quisiéramos saber de dónde sale esta música y por qué habéis decidido utilizarla.

También nos ha parecido que habéis recuperado la idea de Marcelo en el travelling del trayecto a casa en autobús. Nosotros también intentamos recuperar ideas de todos los ejercicios que hemos hecho. Nos ha gustado mucho el último plano panorámico que acaba con los travellings.  Nos ha parecido precioso.

Tal y como se ha construido vuestra carta creemos que las fotografías antiguas que mostráis al principio enlazan de forma natural con el final de la nuestra, es por ello que la propuesta de estructura final que nos habéis hecho nos parece muy bien. Además, el principio de nuestra segunda carta parte de la idea de vuestra primera carta de mostrar el barrio desde fuera. Creemos que si mostráramos todas las cartas juntas en este orden, olvidándonos de los nombres Orcasitas y Bellvitge, estaríamos hablando del mismo barrio, el de todos.

Al igual que vosotros, también hemos comenzado a trabajar en nuestra 3ª carta, ya tenemos ganas de ver el resultado final y de saber más de Orcasitas

¡Gracias y hasta pronto!

Nadja, Anastasia, Aina, Isabel, Andrès, Yefrim, Julián, Marc, Beatriz, Shannon, Zhenjie, Fiona, Michael, Celeste, Sergi, David, Kevin, Edith.