Institut Les Corts (Barcelona)

Espais buits

Tallers Modulars

Hola, som els alumnes de Cinema en curs de l’Institut  Les Corts.

Aquest primer trimestre, estudiant els paràmetres i iniciant els visionats de fragments cinematogràfics, hem treballat el concepte d’ “espai buit”.

En primer lloc, per poder fer una selecció del que realment eren “espais buits”, entre  tota la classe vàrem definir què enteníem per aquest terme. Per nosaltres un "espai buit":

  És un lloc de pas on no hi ha res però es pot veure que hi ha hagut, o hi haurà moviment, gent, vida.

  És tot aquell espai que acostuma a estar ple de persones o objectes significatius però que en aquell moment esta buit.

  És un lloc on hi falta alguna cosa, no hi ha res (objectes, persones...)

  Si és un lloc gran, un pla obert ens dona més sensació de buit (solitud) que no pas en un espai petit o en un pla més tancat.

  Ens transmet sentiments de soledat i de tristor. Conté indicis de vida i transmet mancança. I si ens recorda alguna cosa ens pot transmetre   nostàlgia.

 

Un cop clar, vàrem repassar tots els espais buits que havíem treballat, i en vàrem esborrar molts, deixant els que tot seguit us mostrem.